Blog

แผน 1 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 1 1 เดือน-65 ปี 3,240 บาท/ปี 66-70 ปี 4,260 บาท/ปี 71-75 ปี 6,120 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 2 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 2 1 เดือน-65 ปี 3,960 บาท/ปี 66-70 ปี 5,160 บาท/ปี 71-75 ปี 7,440 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 3 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 750,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 750,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 750,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 3 1 เดือน-65 ปี 5,820 บาท/ปี 66-70 ปี 7,560 บาท/ปี 71-75 ปี 10,860 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 4 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 1,00,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 4 1 เดือน-65 ปี 6,720 บาท/ปี 66-70 ปี 8,700 บาท/ปี 71-75 ปี 12,540 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ)

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีความรับผิดต่อคู่สัญญา (มูลค่าตามสัญญา) และรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากวินาศภัยหรืออุบัติที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน

ประกันภัยที่ให้ความคุัมครองระหว่างการเดินทาง ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองเรื่อง อุบัติเหตุ สุขภาพ และความไม่สะดวกในการเดินทาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้