ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์

834 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์

•มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายความคุ้มครองตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท
•ให้ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
•ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
•ให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
•ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
•สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
•อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
•ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 
 หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด


ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical)300,000400,000500,000600,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)


ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,4002,5004,0005,000
ค่าห้องผู้ป้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)2,8005,0008,00010,000

ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล16,00030,00040,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล2,2004,0005,0007,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,0001,0001,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)22,00040,00050,00070,000

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

รายละเอียดแซปไฟร์ 08
รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)3006009001,200

ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายละเอียดแซปไฟร์ 08รูบี 08เอมเมอรัลด์ 08ไดมอนด์ 08
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)*** 20,00040,00060,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)


ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค4005001,0001,500
- ผู้ป่วยนอกแบบพลัส5008001,2002,000
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์6001,0001,5002,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)- การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย30,00030,00030,00030,000
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน60,00060,00060,00060,000
- การแท้งบุตร15,00015,00015,00015,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมวงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***- PA 200200,000


- PA 400400,000


- PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)900,000


เงื่อนไขการรับประกัน
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์

  ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ

  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์

  ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัทPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้