ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ Professional Indemnity Insurance (PI) ให้ความคุ้มครองสำหรับการกระทำผิดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ
ในแต่ละวันเป็นการบริการ การแนะนำ หรือการปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัท ธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาด้านความละเลยและความเป็น
ไปได้ต่อการดำเนินคดีทางแพ่งกับธุรกิจหรือพนักงานของบริษัทฯ
 

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประเภทเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Professional Liability 
 

ตัวแทนการท่องเที่ยว

บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาด้านการตลาด

การบริหารจัดการสปา

ธุรกิจออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบตกแต่งภายใน

ประกันภัยความรับผิดด้านการสื่อสารมวลชน (Media Liability Insurance)

ความรับผิดจากวิชาชีพนักการศึกษา(Educators Professional Liability) สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

Powered by MakeWebEasy.com