คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ข้อตกลงคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) (ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำลายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)200,000400,000600,000800,000

2.การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

10,00020,00030,00040,000
3.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)

500

ต่อวัน

500

ต่อวัน

1,000

ต่อวัน

1,000

ต่อวัน

4.ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก)

10,00010,00020,00020,000

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

*เบี้ยประกันภัยนี้รวมอากรแสตมป์แล้ว

8701,3102,0302,460

Powered by MakeWebEasy.com