ประกันภัยทิพยจัดเต็ม

654 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทิพยจัดเต็ม

รายละเอียดความคุ้มครอง

Comfort

แผน 1

Comfort

แผน 2

Comfort

แผน 3

Comfort

แผน 4

Support

แผน 1

Support

แผน 2

Support

แผน 3

Support

แผน 4

1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการป่วยผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง100,000100,00050,00050,000120,000120,00065,00065,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี500,000500,000350,000350,000600,000600,000400,000400,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ6,0006,0004,0004,0007,0007,0004,5004,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)12,00012,0008,0008,00014,00014,0009,0009,000
- ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน)1,0001,0001,5001,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายบใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน6,0006,0004,0004,0007,0007,0004,5004,500
- ค่ารถพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)2,0001,0009005002,0001,000900500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน)- ห้องผู้ป่วยปกติ500500300300
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน)1,0001,000600600
4. PERSONAL ACCIDENTผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000
ช่วงอายุ (ปี)อายุ  15-40อายุ  41-50อายุ  51-60อายุ  61-70อายุ  15-40อายุ  41-50อายุ  51-60อายุ  61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้