TPB ประกันภัย Easy Golfer

488 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TPB ประกันภัย Easy Golfer

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
   1. กรณีการสูญหาย
          - บันทึกรายละเอียดการเกิดเหตุ
          - บันทึกการแจ้งความ หรือบันทึกประจำวันตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
          - รายละเอียดอุปกรณ์ที่สูญหายและมูลค่า
   2. กรณีการเสียหาย
          - บันทึกรายละเอียด
          - ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมไม้กอล์ฟที่เสียหาย
          - ซากไม้กอล์ฟที่เสียหาย

รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน
   1. กรณีการแข่งขันเป็นทางการ
          - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
          - โฮล-อิน-วัล กับสนาม
          - โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
          - ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
          - จดหมายรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน
          - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
          - ใบจดคะแนน (Score Card)
   2. กรณีการเล่นทั่วไป
          - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือ หนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
          - โฮล-อิน-วัล สนาม
          - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
          - ใบจดคะแนน (Score Card)

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
   1. อายุ 3 - 60 ปี (สำหรับ Junior Plan อายุไม่เกิน 15 ปี) 
   2. สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมประกอบ

* ยกเว้นพื้นที่ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส)

ความคุ้มครองAmateur Plan
อายุไม่เกิน 60 ปี
Junior Plan
อายุไม่เกิน 15 ปี
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,000500,000
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
   2.1 การเสียชีวิต
   2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา
   2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
   2.4ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (บาท/สัปดาห์)
   2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
500,000
500,000
500,000
2,500
25,000
200,000
200,000
200,000
1,000
20,000
3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
(ได้แก่ ไม้กอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ยกเว้นลูกกอล์ฟ)

ไม่เกิน (บาท) ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน
25,000

3,750
20,000

3,000
4. รางวัล Hole In One *
   4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
   4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการ
25,000
10,000
15,000
10,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี/อากร) บาทต่อปี

- ภายในอาณาเขตประเทศไทย
1,499899
- ทั่วโลก2,7991,699

*เฉพาะอาณาเขตประเทศไทย* (ได้เพียง 1 ครั้ง / ปี)

หมายเหตุ   
    - เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วถ้าได้แนบเอกสารดังกล่าวมาครบถ้วน อนึ่ง ทางส่วนสินไหมฯ อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นบางกรณีหากมีความจำเป็น

* ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้