ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

234 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยและเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com