ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ

464 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ

ความคุ้มครอง และจำนวนเงิน/Coverage and Sum InsuredStandardSilverGoldPlitinumSchengen
Visa Plan
1.การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ๋
- การเสี่ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
- การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
- การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002,500,000
3.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง
5,0005,0005,000
4.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
6.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย50,000150,000200,000200,000ตั๋วเดินทางไป - กลับ ขั้นประหยัด
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ50,000150,000200,000200,000ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
8.ค่าโทรโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน1,0001,5002,0002,0001,500
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดาของผู้เอาประกันภัย50,000150,000200,000200,000
10.การบอกเลิกการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
11.การบอกยกเลิกการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
12.การล่าช้าของเที่ยวบิน1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
40,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
4,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
16,000.- 
4,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
16,000.- 
13.การจี้เครื่องบิน
5,000 /
24 hrs.
Max
50,000.- 
5,000 /
24 hrs.
Max
50,000.- 
10,000 / 24 hrs.
Max
100,000.- 

14.การพลาดเที่ยวบินจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.- 

15.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.- 

16.การพลาดเที่ยวบิน
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
2,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.- 

17.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
4,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
5,000/
6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.-

18.การสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

19.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง
5,0005,0005,000
20.การสูญหายของเอกสารเดินทาง
5,0005,0005,000
21.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,0003,000,0003,000,0004,000,0002,000,000
22.ความรับผิดต่อบัตรเครติด
10,00015,00020,000
23.การสูญเสียหรือความเสียหายทรัพย์สินภายในบ้าน
50,00075,000100,000
24.บริการช่วเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงครอบคลุม / Includedครอบคลุม / Includedครอบคลุม / Includedครอบคลุม / Includedครอบคลุม / Included

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้