ประกันภัยวิศวกรรม

472 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยวิศวกรรม


การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection’s All Risk Insurance)
 
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับงานการติดตั้งเครื่องจักร และความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บต่อร่างกายและทรัพย์สิน เสียหายเนื่องจากการทำงาน ติดตั้งเครื่องจักรผู้เอาประกันภัย ได้แก่
 
      ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการที่จัดซื้อ เครื่องจักรเมื่อนำมาติดตั้ง
      ผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักร และเป็นผู้ติดตั้งเครื่องจักร
      ผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร
 
 

การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risks Insurance)
 
ป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด ภัยธรรมชาติและภัยอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อ
สร้างโดยขยายความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานก่อสร้างนั้น
 
 

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contract Plant and Machinery Insurance)
 
 เป็นการประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Crawler Crane, รถตัก รถขุด และ รถยกต่างๆโดยให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสีย
หายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุภาย นอกเช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การล้ม
การพลิกคว่ำลมพายุ อุบัติเหตุภายนอกที่ไม่ได้ระบุุ ยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 
 
 

การประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
 
เป็นการให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออกเพื่อทำความ สะอาดยกเครื่องหรืออยู่ใน
ระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือ ในระหว่างประกอบเข้าที่ หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามความ
คุ้มครองนี้จะให้ต่อเมื่อการทดลองเครื่องประสบผล สำเร็จแล้วเท่านั้น โดยแบ่งความคุ้มครองเป็น 3 หมวด คือ
 
  - ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องอุปกรณ์ 
  - ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล และข้อมูลฃ
  - ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
 
 

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน(Boiler Insurance)
 
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันอันเนื่องจาก การระเบิดการฟุบแบนจากแรงอัดภายใน
หรือแรงดันภายนอกโดยความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับผิด ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความเสียหายหรืออันตรายเนื่องจากการระเบิด
ของหม้อกำเนิดไอน้ำ ที่ทำประกันภัยไว้
 
 

การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย(Machinery Breakdown Insurance)
 
เป็นการคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่อง จักรที่ตั้งในสถานที่เอาประกันอันเนื่องมาจาก
การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง
ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่าการกลั่นแกล้งการขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิด ในทางฟิสิกส์ การแยกจากกัน
ด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้าลัดวงจร พายุ
 
 

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)
 
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกัน เนื่องจาก อุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์
 
 

การประกันความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
 
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มีต่อธุรกิจ อันเนื่องมาจาก ทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ได้รับ  ความเสียหาย เป็นผลให้ธุรกิจ หยุดชะงัก โดยจะมีการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่เสียหายไปจริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้