ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

502 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ( GOlf Lover)
 
   ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ดังต่อไปนี้

   ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ตามกฎหมาย)
 - บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ยกเว้น บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
- สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ยกเว้น ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของหรือ ครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล หรือควบคุม หรือกำลังใช้
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

   อุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
- ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์
- ค่ารักษาพยาบาล

   อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ)
คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้
- ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
หรือ
- ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

   โบนัสพิเศษ "Hole-in-One"
- การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน
- การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม

หมายเหตุ :

- การจ่ายเงินรางวัล "Hole-in-One" จำกัดเพียงครั้งเดียวต่อปี
- อาณาเขตที่คุ้มครอง : ประเทศไทยข้อตกลงคุ้มครองแผน 1แผน 2
1. บุคคลภายนอก
   1.1 บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต
   1.2 สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
500,000 บาท/คน/ครั้ง1,000,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ผู้เอาประกันภัย
   2.1 สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
200,000 บาท500,000 บาท
   2.2 ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์1,000 บาท/สัปดาห์1,000 บาท/สัปดาห์
   2.3 ค่ารักษาพยาบาล20,000 บาท50,000 บาท
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
   สูญหายหรือเสียหายต่อ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือ รถลากถุงกอล์ฟ
20,000 บาท30,000 บาท
4. โบนัสพิเศษ "Hole-in-One"
   4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
15,000 บาท/ครั้ง/ปี15,000 บาท/ครั้ง/ปี
   4.2 การแข่งขันทั่วไป10,000 บาท/ครั้ง/ปี10,000 บาท/ครั้ง/ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิต่อปี
(ก่อนอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
850 บาท1,380 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี
(หลังอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
913.78 บาท1,483.02 บาท

ข้อยกเว้น
- สงคราม ปฏิวัติ กบฎ การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล นัดหยุดงาน
- ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
- การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้