ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

555 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1(ไม่มีลูกทัวร์)แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / กรมธรรม์30 คน100 คน200 คน300 คน400 คน500 คน1,000 คน ขึ้นไป
เบี้ยประกันภัยต่อคนรวมภาษีอากร (บาท)40303030303028
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อปี (บาท)1,2003,0006,0009,00012,00015,00028,000

จำกัดความรับผิดสูงสุด ไม่เกิน 70,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง / ต่อเที่ยวการเดินทาง 

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุทุกชนิด 24 ชั่วโมง สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าไว้เป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและ
การบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยไม่จำกัดระยะเวลาการคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละบริษัท มีดังนี้
 
1. กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic) คุ้มครองตั้งแต่ถึงประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางออก ราชอาณาจักรเขตประเทศไทย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) คุ้มครองตั้งแต่เวลาที่ออกนอกราชอาณาจักร
   จนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงราชอาณาจักร
 
ข้อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ข้อ 2. การรักษาพยาบาล
 
ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ ครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
 
สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความคุ้มครองภายใต้
 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย

การแท้งลูก

การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

อาหารเป็นพิษ

การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม ( 
 
Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) 
 
หรือเคลื่อน (Dislocation) ของ กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลาง เมือง การปฏิวัติ การกบฏ การทีประชาชน
 
ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
 
นิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
 
2.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้