สินค้าขายดี

Chubb 3+ อายุรถนยต์ ไม่เกิน 25 ซ่อมอู่ เฉพาะงานใหม่เท่านั้น เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร) 3+X-Tra 3+Standard ทุนประกัยภัย กรุงเทพ* ต่างจังหวัด กรุงเทพ* ต่างจังหวัด รถเอเชีย 100,000 6,800 6,400 7,600 7,200 200,000 7,800 7,400 8,600 8,200 รถยุโรป 100,000 7,200 6,800 8,000 7,600 200,000 8,200 7,800 9,000 8,600

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับโรงแรม,รีสอร์ท,เกสท์เฮาส์,ขนาด-กลาง

แผน 1 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 1 1 เดือน-65 ปี 3,240 บาท/ปี 66-70 ปี 4,260 บาท/ปี 71-75 ปี 6,120 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 2 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 2 1 เดือน-65 ปี 3,960 บาท/ปี 66-70 ปี 5,160 บาท/ปี 71-75 ปี 7,440 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 3 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 750,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 750,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 750,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 3 1 เดือน-65 ปี 5,820 บาท/ปี 66-70 ปี 7,560 บาท/ปี 71-75 ปี 10,860 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 4 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 1,00,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 4 1 เดือน-65 ปี 6,720 บาท/ปี 66-70 ปี 8,700 บาท/ปี 71-75 ปี 12,540 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ)

ความคุ้มครอง 5 แผน, 1 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 50,000 บาท, เบี้ย 190 บาท/ปี 2 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 150,000 บาท, เบี้ย 490 บาท/ปี 3 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 250,000 บาท, เบี้ย 790 บาท/ปี 4 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 1490 บาท/ปี 5 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 700,000 บาท,ค่ารักษา 70,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 350,000 บาท, เบี้ย 2,890 บาท/ปี 6 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,00,000 บาท,ค่ารักษา 100,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 3,490 บาท/ปี

ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม,ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน, ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ,ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์,แบบเต็มทุนประกัน, ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล,สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท(สูงสุด365วัน) ค่าปลงศพและค่าใช่จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก),

เก๋ง Eco car ทุนสูงสุด 500,000, อายุรถ 1-5 ปี ซ่อมห้าง, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, HONDA BRIO HONDA AMAZE SUZUKI SWIFT 1,200 cc SUZUKI CELERIO SUZUKI CIAZ MITSUBISHI MIRAGE MITSUBISHI ATTRAGE NISSAN ALMERA NISSAN MARCH NISSAN NOTE TOYOTA YARIS 1,200 cc ซ่อมอู่ 9,200 บาท/ปี ซ่อมห้าง 10,200 บาท/ปี เก่งเล็ก ทุนสูงสุด 900,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, CHEVLOLET AVEO CHEVLOLET SONIC FORD FIESTA HONDA JAAZ/CITY/MOBILIO/BR-V SUZUKI SWIFT 1,500cc MAZDA 2 MG 3 MG 5 TOYOTA VIOS TOYOTA YARIS 1,500cc TOYOTA AVANZA ซ่อมอู่ 10,400 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,400 บาท/ปี เก๋งกลาง ทุนสูงสุด 900,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, CHEVROLET CRUZE/OPTRA FORD FOCUS HONDA CIVIC/FREED HONDA HR-V MAZDA CX-3 MITSUBISHI LANCER EX NISSAN NEO/TIIDA/SYLPHY NISSAN PULSAR MG 6 TOYOTA ALTIS/SIENTA TOYOTA C-HR ซ่อมอู่ 10,400 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,600 บาท/ปี เก๋งใหญ่ ทุนสูงสุด 1,500,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, HONDA ACCORD ยกเว้นเครื่องยนต์ 1,500cc NISSAN TEANA MISUBISHI SPACE WAGON TOYOTA CAMRY TOYOTA WISH/PRIUS ซ่อมอู่ 14,700 บาท/ปี ซ่อมห้าง 17,100 บาท/ปี เก๋ง, SUV,MPV, อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, FORD EVEREST FORD SCAPE FORD ECOSPORT CHEVROLET CAPTIVA CHEVROLET TRALBLAZER CHEVROLET SPIN HONDA CR-V ISUZU MU-7/MU-X ISUZU ADVENTURE MITSUBISHI PAJERO SPORT MITSUBISHI STRADA G-WAGON MITSUBISHI XPANDER SUZUKI ERTIGA TOYOTA FORTUNER/INNOVA NISSAN LIVINA/JUKE/X-TRAIL NISSAN TERRA MG GS/MG ZS ยกเว้น MG ZS EV MAZDA CX-5 ซ่อมอู่ 11,500 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,600 บาท/ปี MERCEDES-BENZ ทุนประกันสูงสุด 3,000,000 อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่ ค่าเสียหายส่วนแรก 9,900 บาท/ครั้ง รุน C-Class และ E-Class ยกเว้นรุ่นประเภท Sport Car 2 ประตู และกลุ่ม AMG KOMPRESSOR ซ่อมอู่ 26,900 บาท/ปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้