ประกันสุขภาพ

Coverage/ความครอบคลุม Sum Insured (ฺBaht) Plan 1 Plan 2 Plan 3 ข้อ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา, หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Item 1 Death,Dismembermment,Loss of Ssight or Total Permanent Disability from accident ข้อ 2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย, Item 2 Medical Expenses from injury or sickness 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาบฉุกเฉิน, หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 3 Emergency Medical Evacuation or REpatriation to Country of Domicile ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 4 Repatriation of Mortal Remoins Country of Domicile ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 Item 5 Expenses for Visiting the Potient in the Hospital ข้อ 6 ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง Item 6 Loss or Damage of Travel Documents 5,000 10,000 20,000 ข้อ 7 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, 500,000 1,500,000 3,000,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000) Item 7 Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim) ข้อ 8 การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000 Item 8 Trip Canceilment ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000 Item 9 Trip Curtailment ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 10 Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in from time of arrival) ข้อ 11 การล่าช้าของกระ่ป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 11 Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in Baggage from time of arrival) ข้อ 12 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าทางเดินหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่าย 3,000 บาท ต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัย - - 30,000 และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท) Item 12 Loss or Damage of Baggage orPersonal Effects,that are not in exception,by covering 3,000 Baht per one jtem (Debuctible of 600 Baht claim) ข้อ 13 ความรับผิดชอบต่อบัตรเคดิต - - 10,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) Item 13 Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)

แผนประกันสุขภาพ ASIA HEALTH WOrry-Free 1.แผน STANDARD MAX สามารถใช้บริการทุกโรงพยาล No Limit Hospital Chooice -บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก -Emergency Medical Evacuation Service Wordwide Evacuation -ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการรักษาครั้วใดครั้งหนึ่ง ต่อปีกรมธรรม์ 780,000 บาท ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits) -ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 4,000/วัน และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ (สูงสุดต่อวัน) ไม่เกิน 45 วัน/โรค -Room & Board,Nursing Charge, Other Medical Charge (Maximum Limit per day) -ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ 8,000 -Intensive Care Unit & Coronary Care Unit 15 วัน/Day -ค่าห้องผ่าตัด รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั้วไป -Operating Theatre Included in Hospital Expenses -ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง) 100,000 -Surgical s Fee Including Pre-Surgical Assessment & Normal Post-Surgical Care (Actual Expenses) -ค่าปลูกถ่ายหรือหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไขกระดูก 100,000 และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาก (สูงสุดต่อโรค) -Organ Transplant s Fee for Liver,Heart,Lung,Kidnneys,Bone Marrow & Kidney dialysis Including Donor s Costs (Maximum per disability) -ค่าว่างยาสลบ รวบอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป -Anaesthetis s Fee IncLuded in Hospital Expenses -ค่ารักษาพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังจากออกจาก โรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 10,000 -Private Nurse Fee Recommended by Physician immediate After Hospitalization (Up to 30 Days) -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตร กรณีคนไข้ใน ไม่คุ้มครอง -Inpatient Psychiatric/Mental Disorder Not Covered -ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่ายา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัด 100,000 -Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed Medicnes,Blood & Plasma, Wheel Chair Rentals,Surgical Appiances & Devices -ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร * รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป -Permanent impianted medical devices & artifical organs Included in Hospital Expenses -ค่าแพทย์เยี่ยม (สุงสุดต่อวัน วันละ) 2,000/วัน ไม่เกิน 45 วัน/โรค -Physician s Daily Hospital Visit (Maximum per days) -ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยงชาญเฉพาะทาง 8,000 -Specialist s consultation fee -การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก ภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ 8,000 -Emergency OPD within 24 hours, maximum per accident -ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล 2,000 -Emergency Local Ambulance Service Including equipment & staff fee ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Benefits) -ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป การผ่าตัดเล็ก การทำแผล การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก หากได้รับ คำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุดต่อวัน) 2,000 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี -Doctor Consultation,Medicincs,X-ray, Laboratory tests, Otupatient Surgery, Dressings, Chemotherapy, Radiation, & Alternative Treatment when referred by attanding physician (Maximum per days) -คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผยปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี) 3 ครั้ง -Allowable number of visits to Chiropractor,Acupuncturist,& Physiotherapist permitted without first reference to an attending (Maximum visit per year) ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses) -ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุ้มครองตามจริง -Emergency Assistance : 24 Hours & Days a Week Fully Indemnified -ค่าเคลือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* คุ้มครองตามจริง -Emergency Medical Evacuation ** Fully Indemnified ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร (Maternity Expense) -ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 280 วัน) ไม่คุ้มครอง -Materniny Expenses Maximum Limit per Pregnancy Not Covered (Subject to 280 days waiting period) -ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน) -Maternity Epenses Limit per Pregnancy (Subject to 280 days waiting period)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้