ประกันรถยนต์ประเภท 3

ประกันภันภัยรถยนต์ประเภท 3 รถบรรทุก ความคุ้มครอง แผน 1 รถบรรทุกขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน/ รถบรรทุกขนาดกลาง เกิน 4 ตันแต่ไม่เกิน 12 ตัน รหัส 320 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา ไม่เกิน 4 ตัน เกิน 4 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 7,967.22 9,845.07 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 9,238.38 11,491.80 ความคุ้มครอง แผน 2 รถบรรทุกขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน/ รถบรรทุกขนาดกลาง เกิน 4 ตันแต่ไม่เกิน 12 ตัน รหัส 320 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา ไม่เกิน 4 ตัน เกิน 4 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 8,450.86 10,328.71 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 9,722.02 11,975.44 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รหัส 320) ความคุ้มครอง แผน 1 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 12,455.17 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 14,611.92 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รหัส 320) ความคุ้มครอง แผน 2 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 12,928.81 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 15,095.56 รถหัวลาก (รหัส 420) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ - แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 27,643.45 รถพ่วง (รหัส 520) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) - น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ - แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 12,726.58

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้